...

St. Ignatius Gymnasium weer Fairtrade School!

 

Het St. Ignatius gymnasium in Amsterdam is Fairtrade School en kiest sinds een paar jaar bewust voor Fairtrade producten. Na een grondige evaluatie door de Amsterdamse Fairtrade werkgroep kwam de school dit jaar opnieuw in aanmerking voor de titel Fairtrade School. De erkenning van dit feit en de daaraan gekoppelde overhandiging van het Fairtrade titelbord met officieel certificaat vond plaats op de openingsbijeenkomst van het nieuwe schooljaar op 18 augustus.

Dinsdagmorgen 18 augustus....kennismaking met nieuwe leerlingen

Een afgeladen aula met nieuwe leerlingen, oud leerlingen, docenten en ouders. Ouders en leraren begroeten elkaar, kinderen wisselen vakantie ervaringen uit. De hele aula gonst en grijnst en aan de bar wordt Fairtrade koffie en thee geschonken.

"Mag ik even jullie aandacht", begint een leraar prompt om 9 uur en binnen vijf minuten is het stil.

Na een welkomstwoord komen twee leerlingen de nieuwe leerlingen vertellen wat je allemaal wél kunt doen en wat je beter niét kan doen op deze school. De Do's en Don'ts  in het huidige jeugdjargon. Boeiend om te zien hoe deze leerlingen de Do's en Don'ts niet brengen als geboden en verboden maar als tips en adviezen.

Na de tips volgt een kennismaking met nieuwe leraren en dan volgt meer informatie over de samenwerking in ontwikkelingslanden. Het Ignatius steunt via de hulporganisatie ‘Wereldouders‘ een school in Guatemala. We zien een film van de school in Guatemala en honderden kinderen in schooluniform, die dank zij Wereldouders deze school kunnen bezoeken. Kinderen daar, willen net als jullie hier, ook graag naar een goede school is de impliciete boodschap van de film en die boodschap komt goed over. Dit educatieve gedeelte wordt afgerond met het gezamenlijk zingen van een Engelstalig lied over gelukkig zijn en dan gaan we over naar het agendapunt Fairtrade.

Wat doet een Fairtrade School?

Erik Maas, woordvoerder van de Amsterdamse Fairtrade Werkgroep, legt voor de nieuwkomers nog even uit wat de bedoeling is van een Fairtrade Gemeente en als onderdeel daarvan een Fairtradeschool. "Het zou normaal moeten zijn", zo betoogt Erik, "dat het voedsel wat je eet of drinkt op een eerlijke wijze is geproduceerd en dat er geen sprake is van uitbuiting van boeren en arbeiders in verre landen of kinderarbeid. Helaas is dat niet overal het geval en daarom proberen wij door het specifiek aanschaffen van producten gemaakt onder eerlijke werk en handelsvoorwaarden, de zogeheten Fairtrade producten, de omstandigheden van de mensen daar te verbeteren." "Een Fairtradeschool", zo vervolgde Erik,"zorgt er voor dat er in de kantine Fairtrade koffie, thee of cacao geschonken wordt, dat men in de lessen ook het denken over Eerlijke handel en alles wat daar mee samenhangt betrekt en dat er bekendheid wordt gegeven aan de inspanningen op dit gebied. Belangrijk in dit verband is ook het voornemen van de school om samen met de werkgroep Fairtrade Amsterdam meerdere scholen over te halen Fairtradeschool te worden." Als klap op de vuurpijl kregen we tot slot nog een presentatie van een creatieve actie die door leerlingen bedacht was.

Wijnproeverij

"Omdat we gehoord hadden", zo begonnen twee leerlingen, "dat de schoolleiding besloten had bij personeelsborrels voortaan Fairtradewijn te gaan schenken, kwamen wij op het idee die wijn te gaan keuren. Hoe duur is die wijn en ook belangrijk hoe smaakt het eigenlijk? Wij kochten bij supermarkten Fairtrade wijn en lieten onze  docenten die wijn proeven. De docenten werden opgetrommeld en 2 ½ uur lang werden verschillende wijnen, door ons ingeschonken en door docenten beroken en beproefd."

Of alle wijn nou echt heerlijk was of redelijk daar lieten leerlingen noch docenten zich niet over uit, maar uitkomst van de proeverij was dat de wijn in ieder geval eerlijk was en tegelijkertijd smakelijk. "Hebben jullie de wijn ook zelf geproefd?", wilde een docent weten. "Ik niet hoor", lachte een van de twee en de ander gaf toe dat hij aan de wijn genipt had.

Uitreiking van de titel: Fairtrade School!

Tenslotte werd, als bekroning op alle fairtrade inspanningen van de school, het Fairtrade titelbord en het officiële certificaat door Erik uitgereikt. De komende 3 jaar mag het St. Ignatiusgymnasium de titel 'Fairtrade School' dragen. Met een creatieve animatiefilm die aantoonde hoe belangrijk het is om minstens één maal per dag aan Fairtrade te doen werd het eerlijke handelsgedeelte afgesloten. Het werd niet uitgesproken maar wel, hopelijk door iedereen, doorvoeld dat het een goede zaak is als jongeren op deze zinvolle en speelse wijze leren met welke wereldproblemen zij nu en straks als volwassenen te maken krijgen.

 

(een bijdrage van Hans Beerends)